Finsk Pälstidskrift

Facktidskrift om pälsdjursskötsel. Utkommer även på finska. Publiceras av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf.

Allmänt

UtgivareFinlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf
ChefredaktörMaj-Britt Johansson
Antal nr/år8
UpplagaI december 2007: 1500 st.
Prenumerationspris60 €/år, 35 €/halvår

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressFinsk Pälstidskrift
PB 5
01601 Vanda
Prenumerationertfn. (09) 84 981
fax (09) 849 8436
turkistalous.palstidskrift@stkl-fpf.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige